Spændeskiver:

  • Spændeskiver styrer mængden af ​​tryk, der påføres tråden, til en jævn tilførsel til maskinens nål, hvilket giver en jævnt dannet søm.
  • Mange nyere symaskiner har diskerne gemt inde i maskinhuset. På maskiner med skjulte spændeskiver er der normalt elektronik, der styrer spændingen på diskene.
  • Tryk altid på trykfoden, når du læser symaskinen, så diskene ikke er i indgreb og er åbne for at acceptere tråden.

Justering af maskinspænding:

  • Symaskinens spænding justeres, når spolen og overgarnet ikke er lige på begge sider af stoffet. Ved syning af to lag stof bør snittet mellem spole og overgarn være mellem de to lag stof.

Righty Tighty Lefty Lucy:

  • “Righty Tighty, Lefty Lucy” refererer til at dreje justeringen til højre for at spænde overtrådsspændingen og dreje justeringen til venstre for at gøre overtrådsspændingen løsere.

Hvilken spændingsjustering der skal foretages:

  • Når overgarnet ligger oven på stoffet uden at gå ind i stoffet eller ikke langt nok ind i stoffet for at være lige fra både spole og øvre tråd, drej spændingen til venstre for at løsne overtrådspændingen, som gør det muligt for tråden at fodre ind i stoffet.
  • Når overtråden går for langt ind i stoffet eller efterlader undertrådets tråd på stoffet, skal du justere til ret til at spænde overtrådsspændingen, som vil stramme overtrådsspændingen og trække undertrådene op i stoffet.

Pleje af spændeskiver:

  • Følg altid oplysningerne i symaskinens manual.
  • Rengør diskene med en blød børste for at undgå, at støv og lint opbygges mellem diskene.
  • Kontroller altid, om der er en løs tråd fast i spændeskiverne, når justeringer ikke gør nogen forskel.